Vattennivåmätning

Divern är en automatisk datalogger för registrering av vattennivå, temperatur och om så önskas även konduktivitet.

Vi har också ljud/ljuslod för direkt mätning av grundvattennivå, Gränsytemätare för för att indikera gränsytan mellan vatten och olja  samt TLC lod för mätning av vattennivå, temperatur och konduktivitet.