MicroDiver

Micro-Diver® med mätområde 10 m: 11.11.02.02

Marknadens krav på ett instrument med en diameter på endast 18mm har lett till lanseringen av MicroDiver som förutom den minimala storleken dessutom klarar av att lagra upp till 48 000 nivå- och temperatur mätvärden. Med sina olika alternativ för registrering kan MicroDivern användas både för konstanta och händelserelaterade mätningar som mätningar vid olika typer av pumptester.