Ytvattenmätning

Vi saluför två system för ytvattenmätningar.

Dels så kan Divern användas på liknande sätt som i grundvatten där lufttryckets variationer kompenseras i efterhand. Detta system är både enkelt och kostnadseffektivt men har vissa begränsningar, främst då det finns risk för total infrysning.

Det andra alternativet är att använda sig av e+ WATER, speciellt framtaget för ytvattenmätningar. Inga av Unosons system för ytvattenmätningar använder sig av ventilerade kablar då dessa ofta visat sig vara olämpliga när det blir minusgrader. Fukten kondenserar och fryser sedan vilket förstör systemet.