Flödesmätning

Mätning av vattenflöden är en viktig parameter vid hydrologiska undersökningar. Vi kan leverera olika utrustningar för olika behov.
Vi saluför också enklare registeringsapparatur vid mätning av vattenflöden vid dränering. Ring oss!

De två mest använda flödesmätarna är Strömningsmätare (med propeller) och RBC-flyglar.