Jordanalys i fält

Att kunna undersöka markens egenskaper gällande t.ex. hårdhet och vattnets påverkan är det naturligtvis av största betydelse att kunna göra detta direkt i fält. På så sätt kontamineras inte provet när det tas och fraktas.