Sedimentprovtagning

Ett problem med jord- och sedimentprovtagning kan vara att det prov som fås inte korrekt representerar den lagerföljd som penetrerats. Med Beeker provtagare tas ostörda sedimentprover och de olika lagrens struktur och mäktighet bibehålles.

Näst intill ostörda prover kan fås med Multiprovtagaren.

Störda prover kan fås med metoderna Van Veen skopa, Ekmanhuggare, Peatsampler och Vrijwit auger.