Peristaltiska Pumpar

Peristaltiska pumpar finns i en rad olika utföranden med många olika egenskaper. Framförallt används det för provtagning av vatten och gaser där stor tillförlitlighet krävs. Ingen turbulens, minimala tryckskillnader, ingen påverkan av provtagningen (endast slangen) samt minimerad risk för kontamination.
Gemensamt för Unosons olika varianter på peristaltiska pumpar är att det är extremt fältanpassade, robusta, användarvänliga samt att ingen 220V strömkälla behövs.

Unosons peristaltiska pumpar är idealiska för lågflödesprovtagning där det ställs höga krav på provtagningar.