Stadsmissionen_Unoson
Miljöledningssystem

Unoson Environment AB är ett teknikbolag med inriktning mot miljöteknisk utrustning inom mark- och vattenområdet. Kontor med tillhörande lager är beläget strax utanför Göteborg i Mölnlycke företagspark, där lokalerna är anpassa efter verksamheten och dess behov. Därifrån utgår vår försäljning, service och support för att möta våra kunders behov. Ni är varmt välkomna att höra av er eller att besöka oss.

Vi levererar utrustning av god kvalité tillsammans med kvalificerad service, alltid med korta leveranstider till alla kunder i hela Sverige.

Unoson Environment AB är glada och stolta över att i Sverige få representera några av de världsledande fabrikanterna av miljöteknisk utrustning inom mark- och vattenundersökningar.

Instrumenten och övrig utrustning används vanligtvis i fält vilket ställer krav på slitagetålighet och tillförlitlighet och att utrustningen kan fungera utan tillgång till elektricitet. Därutöver krävs det att utrustningen är certifierad och IP-klassade samtidigt som tillbehören behöver tillverkas under certifikat som säkerställer att yttre påverkan vid provtagning och mätning minimeras.

Unoson Environment verksamhet följer Svenska Miljöbas samt Svensk Kvalitetsbas kravstandard för verksamheter. Uppdateringar av sina miljö och kvalitetsledningssystem sker löpande. Unoson Environment uppfyller därmed kraven på ett organiserat och systematiskt arbetssätt med påvisad prestanda och ständiga förbättringar enligt principen planera – genomföra – kontrollera – förbättra.

Med 25 års erfarenhet vill vi fortsätta leverera utbildning och utrustning på dina villkor. Nytt och fräscht men ändå beprövat – med Mark & Vatten i fokus!

Med vänlig hälsning
Unoson Environment AB