Geoteknik

Geoteknik behandlar de byggnadstekniska egenskaperna hos jord och berg, samt metoder att bygga i, på och med jord och berg. Bland underämnen hör jord- och bergdynamik, hydrogeologi, ingenjörsgeologi och grundläggningsteknik.

Unoson saluför utrustning inom samtliga dessa områden.