Mjukvaror

Vi har program för t.ex. analys av provpumpningar, modellering av grundvattenflöde, hantering, analys och rapportering av data med avseende på grundvattenkvalitén samt behandling av grundvatten- och borrhålsdata.