Handhållna Multiinstrument

Handhållna multiinstrument används för att mäta en mängd parametrar, oftast i vatten, t.ex. pH, löst syre, temperatur, salinitet, TDS, ORP, konduktivitet, ammonium, nitrat m.m.

YSI -Yellow Springs Instrument , Ohio, USA, fortsätter att leverera högkvalitativa instrument för vattenkvalitetsmätning direkt ute i fält. Instrumenten mäter direkt ute i fält vattenkvalitetsparametrar  som ex. pH, Kond., Redox, Syre, Turbiditet vilket b.la. kan bidra till att du tar ett mer representativt vattenprov och skickar in till labb. Användningen av denna typ av instrument förespråkas b.la. i certifieringskurser av miljöprovtagare. Unoson Environment är glada att vara YSI:s sammarbetspartner i Sverige.