Grundvattennivå Diver – Nivålogger

Produktserien med olika Divers är en av världens mest använda datalogger vid grundvattennivå och ytvattennivå mätningar och ger ökade valmöjligheter för användaren. Unoson kan som exklusiva agenter erbjuda en produkt från Van Essen Instruments, som tillmötesgår de ökade kraven på dagens mätinstrument för grundvattensmätning. Du kan nu enkelt, kontinuerligt och med jämna mellanrum enkelt registrera förändringarna på din grundvattennivå eller ytvattennivå. Både i observationsbrunnar men också direkt i pumpbrunnar.

Divern är en automatisk datalogger, dvs. den både registrerar och lagrar mätdata. I sitt standardutförande mäter den vattennivå och vattentemperatur i t.ex. brunnar eller vattendrag. Pga. sitt helgjutna hölje och inbyggda batteri är Divern helt underhållsfri vilket minimierar TCO (Total Cost of Ownership).

Diverns, tryckmembran, det programmerbara interna minnet och batteriet ryms innanför det vattentäta rostfria eller keramiska höljet. Divern mäter alltid både tryck och temperatur, och alla värden är temperaturkompenserade. Instrumentet är okänsligt för både fukt- och yttre elektriska störningar, varför närheten till t.ex. en elektrisk pump inte utgör något problem. Mångårig erfarenhet har visat att Diverns mätvärden är mycket långtidsstabila. Det interna minne rymmer beroende på modell totalt 72 000 eller 48 000 nivå- och temperaturmätvärden. I Sverige kan Divern stoltsera med många referensprojekt som däribland de extrema grundvattensövervakningssystemen i projekt ”Hallandsås” i Syd, ”Citybanan” i Öst och Botniabanan i Norr.

Läs mer om Divern på vår specialsite här >>

Diver – Uthyrning