CTD-Diver

CTD-Diver® med mätområde 10, 50 och 100 meter

Den keramiska CTD-Divern har satt en ny standard vad gäller tillförlitlighet och fältmässighet. I den kompakta dataloggern med en diameter på 22 mm sker samtidigt mätning av grundvattnets nivå, temperatur och konduktivitet. Det keramiska höljet tillsammans med det imponerande mätområdet för konduktiviteten borgar för att CTD-Divern kan användas vid varje tänkbart mättillfälle. CTD-Divern kan motstå det mest aggressiva ämne som kan hittas i vatten.