CTD-Diver

CTD-Diver® med mätområde 10, 50 och 100 meter

CTD-Diver

Där det finns ett behov av att övervaka grundvattennivåer och saltvattenintrång, injicerat avloppsvatten eller förorening från kemikalieutsläpp och deponier, är CTD-Diver® med dess robusta och korrosionsbeständiga keramiska hölje det självklara valet. CTD-Divern med sin unika diameter på bara 22mm loggar och lagrar kontinuerligt i det interna minne de tre parametrarna konduktivitet, tryck (nivå/djup) samt temperatur. CTD-Diver innehåller också ett intern batteri (upp till 10 års batteritid) och är därför idealisk för grundvatten och ytvatten applikationer.

CTD-Diver är en dränkbar datalogger för långvarig oavbruten vattenkvalité övervakning i realtid. När CTD-Divern är nedsänkt på en fast nivå under vattenytan mäter trycksensorn det ekvivalenta hydrostatiska trycket i vattnet ovanför sensormembranet för att beräkna det totala vattendjupet. Konduktivitetssensorn med 4 elektroder mäter den sanna eller specifika elektriska konduktiviteten hos vattnet från 0 till 120 mS/cm.

CTD-Diver kan lagra maximalt 144 000 mätningar (datum/tid, tryck, temperatur och konduktivitet) i arbetsminnet och 144 000 mätningar i ”Back up”-minnet.

CTD-Diver har följande exempelmetoder: fasta längdintervall, händelseberoende, medelvärdesberäkning och pumptest. Mätningarna lagras i fast längd (fixed length) vilket innebär att CTD-Divern slutar mäta när minnet (144 000 mätvärden) blir fullt. Ladda hem lagrad data och starta om CTD-Divern för att fortsätta mätningen. CTD-Diver är tillgänglig i följande tryckområden 10 m, 50 m, 100 m och 200 m.

____

Den keramiska CTD-Divern har satt en ny standard vad gäller tillförlitlighet och fältmässighet. I den kompakta dataloggern med en diameter på endast 22 mm sker samtidigt mätning av grundvattnets nivå, temperatur och konduktivitet. Det keramiska höljet tillsammans med det imponerande mätområdet för konduktiviteten borgar för att CTD-Divern kan användas vid varje tänkbart mättillfälle. CTD-Divern kan motstå det mest aggressiva ämne som kan hittas i vatten.

Kontakta oss för mer information!