TD- Divers, Grundvattenmätning

TD Divers

Artikelnummer

11.11.04.02 TD- Diver® med mätområde 10 m
11.11.04.04 TD-Diver® med mätområde 20 m
11.11.04.06 TD-Diver® med mätområde 50 m
11.11.04.08 TD-Diver® med mätområde 100 m
11.11.04.00 TD-BaroDiver® för lufttrycksmätning

Unosons Divers är ett kompakt grundvattenövervakningsinstrument för kontinuerlig nivåmätning och temperatur i grundvatten, ytvatten och industriellt vatten. Den insamlade data kan användas för att hantera vattenresurser, uppskatta hydraulisk ledningsförmåga och andra vattenförhållanden.

TD-Divers är en lättanvänd datalogger med toppmodern elektronik och en robust hög precisionstrycksgivare för långsiktig noggrannhet. Den absoluta trycksensorn kräver minimal underhåll och ingen omkalibrering. Diver® är en datalogger inrymd i ett cylindriskt hölje med ett upphängningsöga på toppen. Upphängningsögat kan skruvas loss och är utformat för att installera Divern i en övervakningsbrunnen. Upphängningsögat skyddar också den optiska kontakten som används för kommunikation med dator. Elektronik, sensorer och batteri är installerade i underhållsfria höljet och Divern är inte konstruerad för att öppnas.

FÖRDELAR MED DIVER

 • Loggning av grundvattennivå. Missar inte max/min värden vid grundvattennivåmätning.
 • En kostnadseffektiv långtids vattennivå- och datalogger
 • Enkel att installera i så gott som alla borrhål
 • Pålitliga och korrekta data
 • Minimalt underhåll, ingen användarkalibrering

APPLIKATIONER

 • En långtids vattennivå- och datalogger
 • Inom projekt för övervakning av grundvattnet
 • Automation av nätverk i grundvattenprojekt
 • Avrinningsområden och områden med grundvattenbildning
 • Undersökning av strömmar, sjöar and reservoarer
 • Mätning av dagvatten och spillvatten från våtmarker

FUNKTIONER

 • Kompakt: diameter 22 mm – längd 110 mm
 • Vikt: 104 gram
 • 72000 mätpunkter för tidpunkt, tryck och temperatur
 • 30-punkts fabrikskalibrering av tryck
 • Korrosionssäker keramisk tryckgivare

Valbara Applikationer
Trådlös Övervakning:
Tillsammans med Global Data transmitter-systemet kan du med enkelhet få dina loggade värden direkt överförda till en lösenordsskyddad webb-lösning. Denna webb-lösning öppnar upp möjligheter för kontinuerlig övervakning av grundvatten- /ytvattennivåer där kritiska max-/minnivåer kan generera larma via sms och e-mail. Du kan styra allt direkt från kontoret.

Nollställ