CeraDiver

CeraDiver®

Vi är extra stolta för den tredje typen av Diver, CeraDiver, som har tillkommit mycket tack vare de svenska användarnas påtryckningar och krav. Det är en Diver i keramiskt material som lämpar sig väl för projekt nära kuster eller andra platser där man kan misstänka saltvatteninträngning. Områden där det finns risk för korrosion på höljet och tryckgivaren lämpar det sig ypperligt att använda sig av CeraDiver. Den klarar att lagra 48 000 nivå- och temperatur mätvärden och ger liksom MicroDivern stora valmöjligheter i fråga om val av mätintervaller.

Nollställ