Meteorologiska mätningar

  • Automatiska väderstationer för mätning och registrering av standardparametrarna vindstyrka/riktning, global strålning, lufttemp., luftfuktighet och nederbörd.
  • e+ Sensorer är ett samlingsnamn för en familj av smarta sensorer för registrering av olika miljöparametrar. Med ett internt minne lagrar de mätdata som sedan antingen kan föras över trådlöst, via dator eller avläsningsenhet.
  • Förutom kompletta stationer finns separata enheter för bl.a. nederbörd, avdunstning, vindriktning, luftfuktighet, vindstyrka samt solsken/strålning.