Trådlös överföring

Syftet med den trådlösa överföringen är främst att ansluta till e-SENSE sensorer eller en Diver vattennivå logger och överföra data till valfri plats i världen.