Miljögeoteknik

Miljögeoteknik omfattar olika områden, t.ex. geologi, geofysik, hydrologi, geoteknik, kemi, VA-teknik, toxikologi och ekologi. Någon enhetlig definition av begreppet miljöteknik är svår att finna, det gemensamma för arbetet är dock att minimera påverkan på miljö och hälsa.