Johnson Rostfria filterrör

Johnson Rostfria Filterrör

Introduktion samt Metod-beskrivning

Johnson ”Free-Flow” filter är tillverkade i rostfritt 304 stål och använder T formad vajer till slitsöppningen för bästa öppen area, vilket fortfarande är kännemärket för dessa högkvalitativa filterrör sedan introduktionen 1904. Denna design erbjuder ett ekonomiskt alternativ för olika brunnsdjup och applikationer med bästa kvalitet.

I Sverige har metoden “förlorat filter” blivit typsystemet vid användning av rostfria filterrör. Metoden används tillsammans med den borrmetod som är vanlig inom den nordiska borrningen, dvs hammarborrning både i den lösa och hårda delen av formationen. Allmänna benämningen är DTH borrning med Odex- eller Tubex foderrörsborrning. Foderrören drivs ner med hammare i kombinationen med Odex- och Tubex metoden som består av en pilotkrona, en rymmare samt en styrning. Styrningen slår (med hjälp av hammaren) på en borrsko i stål som är svetsad på nedre delen av foderröret och vars inre diameter styr hur stort borrhål som kan borras i det hårda berget. Då borraren använder denna metod kan denne stanna borrningen i sådant material som ger mycket vatten, dvs i den lösa delen av formationen, och placera ett Johnson filter. På övre delen av filterröret svetsas en övergång (ODEX-övergång) som ansluter mot borrskon på foderröret, i botten en bottenring med ögla. Samtidigt som man drar tillbaka foderröret så håller man kvar filterröret som kan passera genom borrskon, och uppdragningen av foderröret blir lika långt som filterröret med ODEX anslutningen.

Man får en filterbrunn med hög kvalitet och man använder befintligt foderrör som skyddsrör mot den lösa formationen. Då detta är en standardiserad metod måste således yttre dimensionen på Johnson Original filter passera borrskon för Odex och Tubex, Dimensioner på Johnson filter för ”förlorat filter” framgår nedan. Naturligtvis finns andra dimensioner för Johnson filter som används vid andra borrmetoder. Slitsvidden anpassas mot materialet i marken enligt formationsfilter- eller grusfilterbrunn.

Johnson filterrör/filterspetsar 2” (60,3 OD)

I Johnson’s sortimentet finns 2” rostfria filterrör med eller utan filterspets, standardlängd 1 meter men andra längder kan fås. Materialet är i rostfritt stål med samma unika uppbyggnad, med V-slits, som ger stor öppen area. Filterspetsarna har en fast bottenspets samt upptill en invändig R 2 ¾” gänga.