Sondering / Topphammarborrning

För att bestämma mäktigheten av ett jordlager samt var bergytan finns, används jord/bergsondering. Genom att borra sig ner i marken kan  gränserna mellan lagren fastställas.

Det är en relativt enkel och snabb metod, men den ställer stora krav på den borrutrustning som används. Att slå med en hammare på ett stångsystem kräver att stänger, hylsor och borrkronor har mycket hög kvalité och är utformade så att de orsakar en så liten friktion som möjligt.