Lod – Manuell mätning

Grundvattennivåmätning med Ljudlod och ljuslod
Ljud och ljuslod används för att mäta vattendjupet i brunnar, borrhål, observationsrör och tankar. Unoson erbjuder lod som följer industristandard för handhållna och manuella instrument för grundvattennivåmätning.
Unosons grundvattenlod består av en mätsond som sänks ned i ett borrhål via en kabel på en kabeltrumma. När sonden når vattenytan sluts strömkretsen och en ljudsignal hörs och en ljussignal syns (lampa tänds) på kabeltrumman. Djupet till vattennivån avläses på måttbandet, vanligen med toppen av foderröret som referens.

Olika lod i olika längder (10-1000 m) med eller utan ram för kabeltrumman finns att tillgå.

”Solinst” ljudlod och ljuslod kommer med av/på känslighetsvred, både ljud- och ljusindikation samt batteritestfunktion. Med ett brett sortiment av sonder och olika typer av mätband med hög precision har gjort loden till en av Sveriges populäraste lod.

Grundvattennivåmätning