Gränsytemätare

Instrumentet ger en god noggrannhet på var gränsytorna olja/vatten finns och hur tjocka lagren är. Användningsområdet är framförallt mätningar i observationshål / brunnar samt i tankar.

Instrumentet kan användas på både flytande icke vattenlösliga ämnen (LNAPL) liksom tyngre sjunkande icke vattenlösliga vätskor (DNAPL) i syfte att registrera utbredning och tjocklek. Sonden på instrumentet är trycktestad. Godkänd av Canadian Standards Association (CSA) för användning i explosiv miljö.

Elektronikkretsen inkluderar en automatisk kontrollenhet som gör att man kan testa utrustningen innan man ger sig ut i fält. Infraröd refraktion används för att detektera vätskan, och konduktivitet för att urskilja vatten. Både den optiska sensorn och den elektriska är justerad mot samma nollpunkt.

Nollställ