Mark

Vi har ett stort antal utrustningar och instrument för markanalys och markprovtagning – spadborrar, penetrometrar, infiltrometrar, tensiometrar, rhizon – markfukt, sedimentprovatagare, gasprovtagare m.m.