Välkommen till Unoson Environment

Unoson Environment AB är ett företag med inriktning mot miljöteknisk utrustning inom mark- och vattenområdet. Vi vill med ny teknologi hjälpa våra kunder att undersöka och övervaka kvalitén på vårt yt-/grundvatten samt i vår mark. Besök gärna vår systersida för information om den innovativa borrningsmetoden ”Sonicborrning”, Sonicborrning- Unosonsampdrill

Unoson_kretslopp
Ny 1″ Dränkbara Pump

Den dränkbara centrifugalpumpen, i plast, 12 volt passar i en 1″-brunn,
Pumpen  klarar att pumpa vatten från en lyfthöjd av ca. 15 meter, med motsvarande flöde på ca 1,4 liter per minut.

Läs mer här

I Göteborg lever allt för många barnfamiljer i fattigdom. Det vill vi vara med och ändra på. Därför stöttar vi Göteborgs Stadsmissions arbete med akuta och långsiktiga insatser, så att fler familjer ska få en bättre levnadsstandard.

Diver water level logger
TD-Diver

Den populära MiniDivern har ersatts av en uppdaterad nivågivare, 40% snabbare nedladdning, hela 72.000 mätvärden i sitt minne och en ny backup-funktion gör att den redan blivit en ny favorit på den svenska marknaden. Fortfarande kompakt men nästan dubbelt så tung som sin föregångare är en fördel inte minst vid djupare installationer och i gradade borrhål. Mer info här>>

Ljud/ljuslod
Mätning av Grundvattennivå

Unoson Environment AB är glada att vara samarbetspartner till Solinst Canada Ltd. som tillverkar utrustning för grundvattensprovtagning och vattennivåmätning. Kända för bland annat sina högkvalitativa Ljud-/Ljuslod som finns i varierande längder och dimensioner. Se vidare information på Lod-sidan.

Hyra vattenkvalité
Boka Hyresutrustning

Det är nu enklare än någonsin att boka vår hyresutrustning. Med bara ett par knapptryck väljer du hyresperiodens längd, antal och typ av utrustning.

Urval av hyresutr: Diver, Multiinstrument (Kond/pH/Redox/Syre/Temp/Turbiditet), Sedimentprovtagning, Porgasprovtagning installationsset och Peristaltisk pump.

Populära produkter

Geoteknik

Geoteknik behandlar de byggnadstekniska egenskaperna hos jord och berg, samt metoder att bygga i, på och med jord och berg. Bland underämnen hör jord- och bergdynamik, hydrogeologi, ingenjörsgeologi och grundläggningsteknik. Unoson saluför utrustning inom samtliga dessa områden.

Vatten

Vattnets betydelse världen över går inte att överskatta, och kommer drastiskt att öka i betydelse. Vattnet behövs långt mer än t.ex. olja för människors överlevnad och välfärd. Vi har en mycket lång produktlista vad gäller vatten, och saknar du någon produkt på hemsidan har vi den säkert ändå.

Provtagning vatten

Vattenprover kan tas på en mängd olika sätt beroende på syfte, tid och pengar. En gemensam faktor är dock alltid att kontamineringen av vattenprovet skall minimeras. Vi saluför olika sorters pumpar och bailers samt slangar och filter.

Mark

Vi har ett stort antal utrustningar och instrument för markanalys och markprovtagning – spadborrar, penetrometrar, infiltrometrar, tensiometrar, rhizon – markfukt, sedimentprovatagare, gasprovtagare m.m.

Utbildning

Unoson anordnar ett antal olika kurser i syfte att höja kompetensnivån på den svenska marknaden samt förmedla praktiskt tillämpbar kunskap och teorier inom aktuellt område. Kurserna anordnas med internationellt erkända utbildare och föreläsare.

Uthyrning

Unoson tillhandahåller ett flertal produkter för kort- och långtidsuthyrning. Nedan visas ett tämligen komplett urval av de produkter vi i dagsläget har för uthyrning. Kontakta oss gärna om ni har frågor gällande andra instrument att hyra.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev:

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få nyheter & tips och råd direkt i din inkorg.