Laboratorieinstrument

Laboratorieinstrument kallas mät- och analysinstrument vars primära användningsområde är i laboratorier, inte i produktion.