Ljud/ljuslod cm-märkning

Artikelnummer

11.20.30.010 Ljud/ljuslod 10 m

Lodet har en sond på 12 mm som är kopplat till ett mätband med cm-märkning. När sonden träffar en konduktiv vätska såsom vatten hörs och syns en tydlig ljud- och ljussignal. När bandet sedan lyfts över ytan tystnar signalen och användaren kan därigenom fastställa nivån från rör överkant till vattenytan, noggrannhet ± 1 cm.