TLC lod

Temperatur-Nivå-Konduktivitet.
Har utseendet som ett vanligt ljud / ljuslod, men har förutom möjlighet att indikera vattennivån även funktionen att visa temperaturen och konduktiviteten på vattnet.

Displayen som finns framtill på lodet för enkel avläsning av både konduktivitet och temperatur. Kalibrering sker enkelt med mellan en till fyra kalibreringspunkter. Lämpar sig för såväl miljökonsulter som fältarbetare och borrare

  • Idealisk för profilering av konduktivitet och temperatur i ex. borrhål
  • Snabba svar och väldigt lätt att använda
  • Robust och användarvänlig design

solinst temperature profiling conductivity profiling groundwater temperature tlc meters model 107 tlc meter salt water intrusion saltwater intrusion studies saltwater intrusion salt water intrusion investigations conductivity temperature level image

Modell 107 TLC-mätaren är idealisk för att profilera konduktivitet och temperatur i brunnar och öppet vatten, för studier av saltvattenintrång och en allmän indikation på föroreningsnivåer. Sonden med en diameter på 3/4″ (19 mm) är fäst på Solinst PVDF platta band; noggrant lasermärkt varje millimeter. Längder upp till 300 m, monterad på en klassisk högkvalitativ Solinst vinda.

Konduktivitetsområdet är från 0-80 000 µS/cm. Konduktivitets- och temperaturmätningar visas på en roterande LCD-skärm på framsidan av vindan. Konduktivitetsnoggrannheten är 5 % av avläsningen. En lampa och ljud aktiveras när nollpunkten på sonden når vattenytan. Djupet till vatten och djupet för visade avläsningar på Displayen avläses på bandet. Det alkaliska 9V-batteriet är inrymt i en lättåtkomlig batterilåda och ger upp till 90 timmars användning.

Specifikationer:
•    Konduktivitet: 0-80,000 μS/cm med en noggrannhet på 5% av uppmätt värde, dock min. 100 μS/cm.
•     Temperatur: -15°C till +50°C med noggrannhet +/- 0,2°C
•     Stängs automatiskt av efter 8 min.
•     Standard 9 volts batterier ger 90 tim mättid
•     Märkning varje millimeter

Instruktionsfilm- Användarkalibrering

Nollställ

Dokument

TLC-Lod PDF