Utbildning

Unoson anordnar ett antal olika kurser i syfte att höja kompetensnivån på den svenska marknaden samt förmedla praktiskt tillämpbar kunskap och teorier inom aktuellt område. Kurserna anordnas med internationellt erkända utbildare och föreläsare.

Mjukvarukurser, grund/ytvatten
I samarbete med Waterloo Hydrogeologic anordnas mjukvarukurser med olika inriktningar beroende på vilka program som används under själva kurstillfället. Visual Modflow är ofta den centrala mjukvaran som används för modellering av grundvattenrörelse och föroreningsspridning. Till det kan mjukvaror såsom, Aquifer Test Pro (utvärderingsverktyg inför modellering) och Hydro Geo Analyst (databas för grundvatten- och borrhålsdata) kopplas.

Instruktören är någon person från Waterloos träningsavdelning och har många års erfarenhet av utlärning såväl som användning av mjukvarorna. En uppskattad kurs för såväl nybörjare som mer erfarna användare.

PDF-loggaInbjudan från senaste mjukvarukursen i Visual MODFLOW Flex 19-21 september 2018

Miljöundersökningar i Mark och Vatten
Vänder sig personer som utför fältarbete eller kontakt med de undersökningar och provtagningar som sker inom miljösektorn. En avancerad baskurs som täcker in de flesta områden såsom jord- och sediment- och grundvattenprovtagning, provtagning av flyktiga ämnen och gasprovtagning. Fokuseringen är på provtagningsmetoder i svenska förhållanden. Kursdeltagarna, som ofta har vitt skilda bakgrunder, ges en bra möjlighet till kontaktskapande där beställare, utfärdare och övervakare har en gemensam träffpunkt.

Miljöundersökningar i Mark och Vatten + In-Situ behandling av förorenade områden
Är en vidareutveckling av ovanstående kurs , men som dock inte är något förkunskapskrav. Ska snarare ses som en något mer avancerad kurs där avsnitten med In-Situ behandling vävs in och skapar en sammanhängande kurs inom miljöundersökning och efterbehandling. Genom att få med hela kedjan från de inledande miljöundersökningarna kan man tydligt se sambandet mellan en korrekt miljöundersökning och graden av sanering. Den avslutande delen fokuserar på biologiska processer och naturlig nedbrytning samt förutsättningarna för in-situ behandlingar, både aeroba och anaeroba.

Kurstillfälle 25:e september FULLTECKNAD

Kurstillfälle 26:e september FULLTECKNAD

PDF-loggaInbjudan till endagarskursen i provtagning 25:e september 2019