Slangar och filter

Slangar och filter för grundvattensprovtagning. För att genomföra en korrekt provtagning vid vattenkvalitétsanalys ställs det inte bara krav på utbildad personal utan även höga krav på det material som används vid provtagningen. För att kvalitetsäkra materialet som användas vid provtagningen finns det olika typer av certifieringar. KIWA-certifieringen är en typ av certifiering på slangar och filter som Unoson rekommenderar när vattenprover skall tas ute i fält och sedan skickas in till labb för vidare analys. Slangarna och filter varierar i material, diameter och längd beroende på vilken typ av provtagning som skall göras. Slangar och filter används engångsvis för att undvika krosskontaminering.

Vid provtagning med Peristaltisk pump används vanligtvis dels en mjuk slang (silikonslang) i vevhuset på pumpen som sedan utan extra kopplingar träs på utsidan av en hårdare PE-slang som dras ner till önskad nivå i grundvattenbrunnen. Denna metod är högkvalitativ, enkel och billig! Provtagningsflaskorna införskaffas från labben dit proverna sedan skall skickas.

Unosons KIWA-certifierade Engångsfilter, 0,45 micron (20 eller 300 cm2) kan kopplas direkt på provtagningsslangen. Detta innebär en ”In-Line” filtrering av anaerobt vatten. Används framförallt vid provtagning med hjälp av den peristaltiska pumpen. Ingen hantering med spruta och separata filter behövs. Används framförallt när ev. metaller i vatten skall analyseras.

Har du några funderingar inför din provtagning tveka inte att kontakta oss.