Peristaltisk pump -Uthyrning

Lågflödesprovtagning

Denna pump används för provtagning av vatten och gaser där stor tillförlitlighet krävs. Ingen turbulens, minimala tryckskillnader, ingen påverkan av provtagningen (endast slangen) – ingen kontamination. Passar därför utmärkt att hyra utan att vara rädd för att spår från tidigare provtagningar kan störa ditt prov. Begränsning i lyfthöjd mellan rör överkant och grundvattenytan är amximalt 5,5m till 9,5m beroende på val av slangdimension (4x6mm eller 6x8mm).

Den peristaltiska pumpen är speciellt konstruerade för användning i fält. Pumpen är batteridriven och mikroprocessorstyrd vilket möjliggör en justerbar konstant varvtal (som kan lagras i minnet), skydd mot överbelastning samt olika former av extern kontroll. Den peristaltiska pumpen styrs via knappsatsen på frontpanelen. Det inbyggda underhållsfria 12 volts batteriet gör att du beroende på belastning kan använda pumpen under 2 till 5 timmar kontinuerlig drift. Pumpen, med CE-certifiering, är stänk (IP 64) säkrad och kan användas på fältet utan problem. Anordningen kan användas i alla positioner. Pumpen är konstruerad för långsiktig professionell användning under ogynnsamma omständigheter.

Kopplas med fördel mot ett Multiinstrument inför provtagning för att säkerställa att önskade parametrar har stabiliserats innan provtagning sker. För exempelvis metallanalyser kan filter kopplas direkt på provtagningsslangen för bortfiltrering av organiska ämnen.

Utrustningen anländer till angiven lev.adress senast startdatum eller enl. ö.k.

Hyrespris: 2000 SEK/vecka

Hello