ProPSS Multiinstrument Turb./Kond./Temp./pH/ORP/Syre -Uthyrning

Multiinstrument PRODSS

YSI ProDSS (digital provtagningssystem ) handhållna Multiisntrument med optiska sensorer ger extrem flexibilitet för mätning av av samtliga standard parametrarna vid vattenanalys ute i fält, inklusive turbiditet. Tillsammans med flödescellen som kopplas direkt mot provtagningspumpen kan mycket fina provtagningar under lågt-flöde göras direkt ute i fält, s.k. Low-Flow provtagning. Hyresinstrumentet kommer som standard färdigkalibrerat. För samtidig mätning av Turbiditet, pH, Konduktivitet, Syre, Redox och Temperatur.

Instrumentet
Möjlighet till både manuell och kontinuerlig loggning. Färgdisplay med graf-funktion under pågående mätning. Uppladdningsbart batteri via kommunikationskabel, samma kabel används för enkel överföring av lagrad data till din PC, inbyggd barogivare som direktkompenserar syremätningen m.a.p aktuellt lufttryck. Inbyggda GLP (Good Laboratory Practice) lagrar kalibreringshistorik.

Kortaste hyresperiod 1 vecka. Utrustningen anländer till angiven lev.adress senast startdatum eller enl. ö.k.

Hyrespris: 4500 SEK/vecka inkl. kalibrering