Flödescell

Flödescell 2

Artikelnummer

13.18.56.00 – Flödescell Compact 250 ml

Flödescell lämpad för vattenprovtagning under lågt flöde av parametrar som ex. pH/Kond./Redox/Syre/Grumlighet. En flödescell som passar de flesta kommersiella singelelektroderna på marknaden.

Fördelar:
En flödescell som passar de flesta kommersiella singelelektroderna på marknaden.
Med hjälp av flödescell kan mätningar som ex. pH/Konduktivitet/Temperatur/Redox/Syre/Turbiditet genomföras direkt ute i fält.
Provtagning under lågt flöde. “Low-Flow”-provtagning
Lätt att rengöra
• Beprövad enkel och hållbar
  Olika storlekar för installation av elektroder.

Lågflödesprovtagning:

Sedan 1996 har lågflödesprovtagning blivit en alltmer godkänd metod för att erhålla högkvalitativa grundvattenprover. Amerikanska EPA har släppt standard operativa förfaranden för lågflödesprovtagning (EPA / 540 / S-95/504). Följande riktlinjer säkerställer att insamlingen av prover är representativa för faktiska in situ-förhållanden. Lågflödes omsättning och provtagning innebär att grundvattnet extraheras i förhållande till det omgivande grundvattenflödet (vanligtvis mindre än 500 ml / min), så att vattennivån sänks minimalt och blandning av stillastående vatten i brunnen och vatten från det omgivande intagsområdet reduceras.

Stabilisering av parametrar som exempelvis pH, D.O., konduktivitet, temperatur och grumlighet hos det urpumpade vattnet övervakas innan ett prov tas. Detta gör att lågflödesmetoder underlättar jämvikt med den omgivande bildning och producerar prover som är verkligt representativa för omgivande vattensbildning.

Engångsfilter 0,45 µm

Nollställ