ProQuatro Multiinstrument Kond./Temp./pH/ORP/Syre

Handenheten ProPlus är uppdaterad och ersätts av ProQuatro. Kablar, sensorer mm förblir detsamma och även gamla kablar är kompatibla med den nya handenheten!

Ett komplett Multiinstrument även kallad flödescell för mätning av samtliga standard parametrarna vid vattenanalys ute i fält. YSI som är världsledande inom fältmässiga mätinstrument står som garant för enkla och noggranna mätningar även vid tuffa förhållanden. Tack vare direktimport från YSI vågar vi utlova ett instrument där kvalitén i förhållande till priset gör det mycket svårslaget.

Tillsammans med flödescell kan mycket fina provtagningar under lågt-flöde göras direkt ute i fält. S.k. Low-Flow provtagning.
Instrumentet
Möjlighet till både manuell och kontinuerlig loggning. Kommer med ProComm II kommunikationssadel samt USB kabel för enkel överföring av lagrad data till din PC. Gratis mjukvara medföljer. Har en inbyggd barogivare som direktkompenserar syremätningen m.a.p aktuellt lufttryck. Inbyggda GLP (Good Laboratory Practice) lagrar kalibreringshistorik. Tydlig display, enkel och logisk navigering.

Artiklar
ProQuatro: För samtidig mätning av pH/Redox/Syre/Kond/Temp/Baro
Pro 1030: För samtidig mätning av pH/ORP/Kond/Temp/Salinitet/Spec kond/TDS
Pro 2030: För samtidig mätning av Syre/Kond/Temp/Salinitet/TDS/Baro
Pro ODO: För samtidig mätning av Syre, optisk sensor/Temp/Baro
Pro 20: För samtidig mätning av Syre/Temp/baro

Lågflödesprovtagning:

Sedan 1996 har lågflödesprovtagning blivit en alltmer godkänd metod för att erhålla högkvalitativa grundvattenprover. Amerikanska EPA har släppt standard operativa förfaranden för lågflödesprovtagning (EPA / 540 / S-95/504). Följande riktlinjer säkerställer att insamlingen av prover är representativa för faktiska in situ-förhållanden. Lågflödes omsättning och provtagning innebär att grundvattnet extraheras i förhållande till det omgivande grundvattenflödet (vanligtvis mindre än 500 ml / min), så att vattennivån sänks minimalt och blandning av stillastående vatten i brunnen och vatten från det omgivande intagsområdet reduceras.

Stabilisering av parametrar som exempelvis pH, D.O., konduktivitet, temperatur och grumlighet hos det urpumpade vattnet övervakas innan ett prov tas. Detta gör att lågflödesmetoder underlättar jämvikt med den omgivande bildning och producerar prover som är verkligt representativa för omgivande vattensbildning.