Grundfos MP1-Pump

Den välrenommerade MP-1 pumpen från Grundfos används inom flera olika områden och är speciellt utformad för pumptester och provtagningar i övervakningsbrunnar med en diameter på minst 50 mm och ett max djup på 90 meter. Pumpmotorn styrs av en speciell justerbar frekvenskonverterare och eftersom frekvensen är kontinuerligt justerbar kan kapaciteten hos Grundfos MP-1 pump styras från 0 till 2 m3/h.