Waterra Skakpumpar

Artikelnummer

12.13.09.00 – Skakpump, Ø9mm för slang 6×8 mm, 5 Pack
12.13.09.01 – Skakpump, Ø9mm för slang 6×8 mm, 1 st
12.13.12.00 – Skakpump, Ø12mm för slang 8×10 mm, 5 Pack
12.13.12.01 – Skakpump, Ø12mm för slang 8×10 mm 1 st
12.13.15.00 – Skakpump, Ø15mm för slang 10×12 mm, 5 Pack
12.13.15.01 – Skakpump, Ø15mm för slang 10×12 mm 1 st
12.13.18.00 – Skakpump, Ø18mm för slang 12×16 mm, 5 Pack
12.13.18.01 – Skakpump, Ø18mm för slang 12×16 mm, 1st

12.13.18.P1 – Skakpump Plast, Ø18mm för slang 12×16 mm, 1st

Skakpump eller Waterrapump som den också benämns kopplas direkt på slangen. Pumpen består av en envägs backventil som är fäst till styv matarslang. För att slangen ska sitta säkert har bottenventilen en konisk gänga i ena änden. I ventilen, som görs i rostfritt stål, teflon eller HDPE, finns en backventil/klaff i form av en kula. Backventilen fungerar som en pump genom att slangen skakas så att kulan rör sig i upp och ner. Det krävs en rörelse i vertikalled på 15 -30 cm. Vattnet lyfts upp till ytan av det nya vattnet som trycks in när slangen förs nedåt. Skakningarna kan utföras manuellt eller mekaniskt. Användning av motoriserad pumpmekanism ger större volymer. Det vanligaste materialet för matarslangarna är LDPE, HDPE (high density polyethylene), men det finns även i teflon. Pumparna finns i många olika dimensioner från 6 – 32 mm. Flödet är en funktion av den i pumpen genererade kraften, vilket är beroende av provdjup, ventilstorlek, slanglängd och skakhastighet. Ju mindre diameter på pump och slang desto mindre flöde. För att provtagning av VOC rekommenderas att pumpning sker till dess att ett stadigt flöde uppnåtts och relativt ostörda VOC-prover kan tas.

Fördelar:
• Enkel att handha
• Metoden bra för flyktiga kolväten då vattnet inte utsätts för luft.
• Underhållsfri.
• Pumparna är billiga och kan användas som engångspumpar, vilket
eliminerar risken för kontaminering.
• Vid engångsanvändning försvinner arbetet med att dekontaminera pumparna vilket reducerar tiden i fält. Dock är det
relativt enkelt att dekontaminera ventilerna vid behov.
• Kan användas för organiska och oorganiska ämnen.

Ca. maxflöden för olika Dimensioner med Power Pack /Hydrolift:

Standard flow    10×12 mm slang      8 l/min.      15mm skakpump

High flow            16×20 mm slang     15 l/min.    22 mm skakpump

Low flow             8×10 mm slang       1.5 l/min.   12mm skakpump

Micro flow         6×8 mm slang          0.5 l/min.   8-9 mm skakpump

Nollställ