Bladderpump

Artikelnr

Kanske den finaste provtagningsmetoden på större djup där den peristaltiska pumpen inte räcker till. Fungerar utmärkt vid provtagning av vätska som förutom vatten innehåller kolväten, partiklar eller andra föroreningar.

Enheten består av pumpenheten ”bladder”, slangar till ytan (för provtagning och gas), styrenhet och avslutningsvis en kompressor/gasflaska. Pumpen drivs av gas/luft som pulsas ner till bladdern och vattnet pressas upp genom provtagningsslangen. Av- och pålastning av gastrycket mot bladdern sköts av en särskild styrenhet.

Med Bladderpumpen finns det aldrig risk för att luft/vatten kommer i kontakt med varandra. Ingen elektronik i borrhålet och kvalitén på provet gör att metoden möter de mest rigorösa standarder såsom US EPA standard för VOC grundvattenprovtagning.

Dokument

Bladderpump PDF