Provtagning – vatten

Vattenprover kan tas på en mängd olika sätt beroende på syfte, tid och pengar. En gemensam faktor är dock alltid att kontamineringen av vattenprovet skall minimeras. Vi saluför olika sorters pumpar och bailers samt slangar och filter.