Flödescell YSI

Flödescell

Artikelnummer

13.60.50.68 – Flödescell ProPlus Quatro

13.62.90.80 – Flödescell ProDSS

Flödescell användas tillsammans med YSI olika Multiinstrument. Med hjälp av Multiinstrument, Peristaltisk pump och flödescell kan väldigt fina provtagningar göras direkt ute i fält under lågt flöde och innan vattenprovet blir syresatt. S.k. Low-Flow provtagning av parmetrar som exempelvis pH/ Konduktivitet/ Redox/ Syre/ Turbiditet.

Flödescellen är idealisk för användning i applikationer när det är omöjligt eller oönskat att sänka mätsonden i vattenprovet/grundvattenbrunnen.

Tripoden gör så Flödescellen kan placeras mer stabilt på ojämna ytor och förenkl provtagningen med flödescell.

Lågflödesprovtagning:

Sedan 1996 har lågflödesprovtagning blivit en alltmer godkänd metod för att erhålla högkvalitativa grundvattenprover. Amerikanska EPA har släppt standard operativa förfaranden för lågflödesprovtagning (EPA / 540 / S-95/504). Följande riktlinjer säkerställer att insamlingen av prover är representativa för faktiska in situ-förhållanden. Lågflödes omsättning och provtagning innebär att grundvattnet extraheras i förhållande till det omgivande grundvattenflödet (vanligtvis mindre än 500 ml / min), så att vattennivån sänks minimalt och blandning av stillastående vatten i brunnen och vatten från det omgivande intagsområdet reduceras.

Stabilisering av parametrar som exempelvis pH, D.O., konduktivitet, temperatur och grumlighet hos det urpumpade vattnet övervakas innan ett prov tas. Detta gör att lågflödesmetoder underlättar jämvikt med den omgivande bildning och producerar prover som är verkligt representativa för omgivande vattensbildning.

Flödescell YSI

Nollställ
Engångsfilter 0,45 µm