Handhållna Jordprovtagare – Augers

Handhållna Jordprovtagare har utvecklats för att genomföra professionella men enkla provtagningar vid olika applikationer inom markforskning. De olika jordprovtagarna har tagits fram tillsammans med markforskare över lång tid och optimerats för olika typer av provtagningar samt för olika jordar. Det gör att en handhållen jordprovtagning ger tillförlitliga prover för efterföljande forskning.

Är inte handhållen jordprovtagning möjlig rekommenderas Sonic Borrning med en borrigg. Läs mer om det här.  Unoson Sonicborrning