Augers – Spadborrar

Spadborrar (augers) används framförallt vid bestämning av lagerföljder i jord och då för framtagande av geologiska kartor. För att ta ett prov trycks spadborren ner samtidigt som den roteras medsols. De finns i ett stort antal utföranden vad gäller skruvens (bladets) form och diameter. Skruven har olika form beroende på vilket material som skall undersökas. Provtagning kan ske till 5-10 meters djup beroende på olika geologiska faktorer såsom djup till grundvattenyta, materialets hårdhet och innehåll av större stenar.
Augers finns både med fast handtag (Singel Edelman auger) och med förlängningsstänger (Edelman auger). Förlängningsstängerna kan fås med antingen bajonettkoppling eller konisk gänga, den senare tål att slås på.