Provtagning geoteknik

Vid val av provtagningsmetod för en geoteknisk fältundersökning måste man ta hänsyn till de geologiska förhållandena på platsen och ändamålet med undersökningen. Här ger vi prov på några av de utrustningar  vi tillhandahåller, hör gärna av er om ni saknar något!