YSI ProDSS

Multiinstrument PRODSS

Nollställ

Multiinstrument PRODSS

Den höga kvalitén på Multiinstrument PRODSS gör inte bara ditt fältjobb enklare, roligare och mer högkvalitativt. Det minimerar även totala ägarkostnaden (Total cost of ownership).
1. Logga önskade parametrar ute i fält som sparas på handinstrumentet.
2. Anslut valfri USB-sticka till handenheten och tryck på ”Back-Up Data” och all din loggad data finns nu fint sparat i ett prydligt Excel-dokument med all information som önskas.

YSI Multiinstrument PRODSS (digital provtagningssystem ) handhållen multimätare ger extrem flexibilitet för mätning av löst syre (Optisk-sensor), grumlighet/ Turbiditet (Optisk-Sensor), pH, ORP, konduktivitet, specifik ledningsförmåga, salthalt, lösta ämnen (TDS), resistivitet, havsvatten densitet, totalt suspenderat material ( TSS), djup, GPS-koordinater, ammonium (ammoniak), klorid, nitrat, temperatur och lufttryck.

Utformat för användning i applikationer som ytvatten, grundvatten, kust/flodmynning, jordbruk och avloppsvatten. ProDSS genomför tillförlitliga mätningar av parametrar för vattenkvalitet med digitala sensorer. ProDSS använder smart sensorteknik som gör det möjligt för sensorer att automatiskt identifieras av handenheten samtidigt som kalibreringsdata behålls i sensorerna.

En lättläst bakgrundsbelyst färgdisplay, stor minneskapacitet, enkla kalibreringsprocedurer, uppladdningsbart batteri och kraftfullt datahanteringsprogram (KorDSS) hjälper alla egenskaper till att göra din provtagningsupplevelse mer bekväm och högkvalitativ.

Det valbara GPS- och djupfunktionen tillsammans med ett brett utbud av kablar och sensorer (säljs separat) möjliggör fullständig anpassning av ditt ProDSS instrument. Militärspecifika anslutningar, IP-67 vattentäthet, gummiprofil och 1-meters dropptest garanterar hållbarhet för att genomföra många års provtagningar även under de hårdaste fältförhållandena.

Kontakta oss gärna för att vi tillsammans skall komma fram till det som skulle passa just ditt fältarbete bäst. Både vad gäller val av instrumentering och om du bör hyra eller köpa!