Havsvattenmätningar

Saltvatten innehåller en signifikant koncentration av lösta salter, främst natriumklorid (NaCl) men även en hel rad andra salter. Det mesta havsvattnet är saltvatten. Oftast definieras saltvatten som vatten med mellan 3 och 5 procent salinitet. Vatten med högre salthalt kallas för saltlag medan vatten med lägre kallas bräckt vatten eller sötvatten, om det har riktigt låg salthalt (under ca 0,05%).

Undersökningar av havsvatten ställer speciella krav på de instrument som används, både när det gäller t.ex. mätområde och motstånd mot korrosion.