Ljud/ljuslod cm-märkning

Artikelnummer

11.20.30.015 Ljud/ljuslod 15 m
11.20.30.030 Ljud/ljuslod 30 m
11.20.30.050 Ljud/ljuslod 50 m
11.20.30.100 Ljud/ljuslod 100 m (med ställning)

Dessa lod har en sond på Ø 15 mm och är kopplat till ett mätband med cm-märkning. Volym på sonden enbart 17,6 cm3. När sonden träffar en konduktiv vätska (känslighet 50 µS/cm till 220 mS/cm) såsom vatten hörs och syns en tydlig ljud- och ljussignal. När bandet sedan lyfts över ytan tystnar signalen och användaren kan därigenom fastställa nivån från rör överkant till vattenytan, noggrannhet ± 1 cm.

Nollställ