Beeker sampler -Uthyrning

Sedimentprovtagning

Artikelnummer

04.00.23.SA – Beeker sampler, standardset för provtagning ner till 5 m (bild ovan)

Ett problem med jord- och sedimentprovtagning kan vara att det prov som fås inte korrekt representerar den lagerföljd som penetrerats.
Med Beeker provtagare tas ostörda sedimentprover och de olika lagrens struktur och mäktighet bibehålles.

När behållaren trycks ner i sedimenten genereras ett undertryck som hjälper till att suga in provet. Innan behållaren med provet lyfts upp, stängs dess botten med tryckluft så att inte provet förloras. När all utrustning återigen är vid ytan, kan provet antingen studeras direkt i den genomskinliga plastbehållaren, eller överföras till en provbehållare.

Fördelar  med Sedimentprovtagare, typ Beeker:

• Ingen förlust av prov
• Skärhuvudet kan stängas med lufttryck
• Kolven säkerställer perfekt kärnprovlängd
• Kan hamras för att prova alla sediment
• För provlängder upp till 150 cm
• Transparent: Enkelaste profilbeskrivningen
• Föroreningsfri, rostfri stålkropp

Kortaste hyresperiod 1 vecka. Utrustningen anländer till angiven lev.adress senast startdatum eller enl. ö.k.

Hyrespris: 4900 SEK/vecka