Peat sampler / Ryssborr

Artikelnummer

Ryssborren (s.k. Torvprovtagaren) i rostfritt stål är i själva verket en slags gouge auger. Ryssborren trycks ner i jorden manuellt. Torvprovtagaren särskiljer sig från den vanliga gouge augern eftersom dess kon är massiv.

Provet kapslas in av en platta (fena) som kan svängas runt axeln i mitten av provtagaren och som är försedd med en skäregg på ena sidan. Efter att ha kommit fram till rätt provtagningsdjup vrids hela provtagaren ett halvt varv medurs (180°). Under vridningen förblir fenan i samma läge vilket gör att halvcylindern kan fyllas med jord/sediment-provet och stängas igen.

Den halvcirkulära provcylindern hålls stängd av den andra sidan av fenan under extraktion.

Fördelar Torvprovtagare
 • Prover mättat OCH omättat material
 • Provkropp i rostfritt stål för alla analyser
 • Enkel mejsel-med-flik-princip
 • Ingen förlust av sediment genom stängningsflik
 • Effektiv för att prover på torv och sediment
 • Tar punktprover på valfritt djup (om mjukt)
 • Vem som helst kan operera

Anmärkningar
 • Tjock spets begränsar penetration i styvt material
 • Vattenväxtrötter kommer att skjutas åt sidan
 • Torvprovtagaren är endast lämplig i mjuka jordar.
 • För att uppnå maximal stabilitet har anslutningarna mellan T-handtaget, förlängningsstängerna och bottendelen utförts som koniska gängade anslutningar.

Användningsområden
 • Torvprovtagaren gör det möjligt att ta ostörda prover från mjuka jordar på förutbestämda djup på uppdrag av: Miljöstudier. Visuell tolkning av ett jordlager.
 • Provtagning av mjuka sediment.
 • Paleontologisk forskning.