Diver Tillbehör -Uthyrning

2 olika metoder för programmering och avläsning av Divers, USB-koppling.

– Optisk avläsningsenhet USB för ett och två ögon.

– Kommunikationskabel mellan DDC-kabel och PC (USB-anslutning). Tillsammans med Direktavläsningskabeln kan Divern avläsas och programmeras direkt ute i fält.

Kortaste hyresperiod 1 vecka. Utrustningen anländer till angiven lev.adress senast startdatum eller enl. ö.k.