Mini/TD-Diver samt BaroDiver -Uthyrning

TD Divers

Artikelnummer

11.11.04.02 TD-Diver® med mätområde 10 m
11.11.04.04 TD-Diver® med mätområde 20 m
11.11.04.06 TD-Diver® med mätområde 50 m
11.11.04.08 TD-Diver® med mätområde 100 m
11.11.04.00 TD-BaroDiver® för lufttrycksmätning

FÖRDELAR

 • Loggning av grundvattennivå. Missar inte max/min värden vid grundvattennivåmätning.
 • En kostnadseffektiv långtids vattennivå- och datalogger
 • Enkel att installera i så gott som alla borrhål
 • Pålitliga och korrekta data
 • Minimalt underhåll, ingen användarkalibrering

APPLIKATIONER

 • En långtids vattennivå- och datalogger
 • Inom projekt för övervakning av grundvattnet
 • Automation av nätverk i grundvattenprojekt
 • Avrinningsområden och områden med grundvattenbildning
 • Undersökning av strömmar, sjöar and reservoarer
 • Mätning av dagvatten och spillvatten från våtmarker

FUNKTIONER

 • Kompakt: diameter 22 mm – längd 110 mm
 • Vikt: 104 gram
 • 72000 mätpunkter för tidpunkt, tryck och temperatur
 • 30-punkts fabrikskalibrering av tryck
 • Korrosionssäker keramisk tryckgivare

Valbara Applikationer
Trådlös Övervakning:
Tillsammans med Global Data transmitter-systemet kan du med enkelhet få dina loggade värden direkt överförda till en lösenordsskyddad webb-lösning. Denna webb-lösning öppnar upp möjligheter för kontinuerlig övervakning av grundvatten- /ytvattennivåer där kritiska max-/minnivåer kan generera larma via sms och e-mail. Du kan styra allt direkt från kontoret.

Kortaste hyresperiod 1 vecka. Utrustningen anländer till angiven lev.adress senast startdatum eller enl. ö.k.

Hyrespris: 500 SEK/vecka