TD-BaroDiver

Artikelnummer

11.11.04.00 TD-BaroDiver® för lufttrycksmätning

 

De tryckmätningar som görs av Divern påverkas av lufttryckets variationer. BaroDivern mäter och lagrar det barometriska trycket i området och används sedan för att korrigera berörda Divers. Korrigeringen görs i den medföljande mjukvaran Diver-Office.

Den prisvärda Vattennivåloggern TD-BaroDiver har utrustats med den nya TD-tekniken. TD-BaroDivern säkerställer att du exakt registrerar förändringar i atmosfärstrycket. Lätt att installera och täcker en radie på upp till 15 km, beroende på topografi. TD-BaroDivern kan även användas för att mäta grunda vattennivåer upp till cirka 0,9 meter. Baro-Diver har ett internt arbetsminne som kan lagra 72 000 mätningar per parameter. För varje mätning registrerar Baro-Diveren samtidigt barometertryck, lufttemperatur, datum och tid.

Valbara Applikationer
Trådlös Övervakning:
Tillsammans med Global Data transmitter-systemet kan du med enkelhet få dina loggade värden direkt överförda till en lösenordsskyddad webb-lösning. Denna webb-lösning öppnar upp möjligheter för kontinuerlig övervakning av grundvatten- /ytvattennivåer där kritiska max-/minnivåer kan generera larma via sms och e-mail. Du kan styra allt direkt ifrån kontoret.

Nollställ