Infiltrometer

Artikelnummer

Dubbelring-infiltrometer är ett enkelt sätt att undersöka infiltrationen av vatten i jord. Resultatet fås i mängden vatten per ytenhet över ett visst tidsspann.

Metoden går ut på att man fyller ringarna med vatten och att innerringens vatten praktiskt taget kommer att infiltreras vertikalt ner i jorden.