Handpenetrometer

Artikelnummer

En jordarts ”motstånd mot penetration” mäts med en penetrometer vilka finns i olika utföranden.

Handpenetrometern består av ett mätinstrument, speciella rör och koner.
Motståndet och maxtryck läses av manuellt på tryckgivaren.

[c2q_button]